Mūsų darželyje muzikinį ugdymą planuoja muzikos pedagogė Renata. Vaikai muzikinių užsiėmimų metu turi galimybę dainuoti, klausytis įvairių žanrų ir stilių muzikėlės, groti įvairiais vaikiškais muzikos instrumentais, šokti, kurti, improvizuoti, žaisti žaidimus.
Ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinio ugdymo pagrindinis tikslas yra kaupti muzikinius įspūdžius. Pedagogė siekia, kad vaikas muzikinėje veikloje patirtų teigiamų emocijų, kūrybos bei saviraiškos džiaugsmo. Tik tuomet ugdysime kūrybišką, emocingą, žingeidžią asmenybę, norinčią ir gebančią dalyvauti muzikinėje veikloje. Muzikuodami vaikai lavina muzikinius gebėjimus: intonuoti, pajausti muzikos ritmą, emocinės raiškos būdais perteikti muzikos nuotaiką, sukoncentruoti dėmesį ir įsiminti muzikinius darinius, reaguoti į muzikos pasikeitimus.

Kelios akimirkos iš pamokėlės 🙂

[envira-gallery id=”338″]