Štai kaip vykstą mažųjų kūryba keramikos pamokėlėse mūsų daželyje.