Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 12 d. pasitarimo protokolo Nr. 12 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ 1.3 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo nuostatas, švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ nustatė, kad nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, vadovai, laisvieji mokytojai privalomai neorganizuoja mokiniams ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo. Pagal šį įsakymą nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas mokyklose yra neorganizuojamas. Tikėtina, kad šis laikotarpis gali būti pratęstas.

Nors minėtu laikotarpiu vaikų ugdymas darželiuose nevyksta, nevalstybinių darželių tėvai vis tiek turi mokėti mokestį ar mokesčio dalį už ugdymo paslaugas, nes negaudamos pajamų nevalstybinės mokyklos/darželiai turėtų nutraukti veiklą. Tėvai šiuo atveju patiria padidintą finansinę naštą, nes tėvų pajamos šiuo laikotarpiu sumažėja dėl nedarbingumo vaiko priežiūrai, rinkos stagnacijos, prarandamų darbo vietų. Visa ekonominė situacija verčia nerimauti, tačiau, bet kokiu atveju negalime panikuoti, o bendrai ieškoti abiems šalims priimtinų sprendimų. Labai tikimės, kad mums pavyks išlaikyti visas auklėtojas ir dalykų pedagogus, nes jeigu tektų juos pakeisti, mūsų įstaiga patirtų labai didelį stresą. Visi žinome, kaip sunku surasti gerų ir atsidavusių savo darbui pedagogų. Prašome atsižvelgti ir į kitas išlaidas, kurias net nevykdydami ugdymo proceso, patiriame: nuomos mokesčiai, iš kurių išplaukia nekilnojamojo turto ir gyventojų pajamų mokesčiai; kitų paslaugų mokesčiai (skalbyklų, Dezinfos, Biodegros ir pan.).

 Iš mūsų pusės dėsime pastangas palengvinant finansinę naštą vaikų tėvams ir prisidedant prie galimybių atkurti mūsų mokymo įstaigos veiklą, pasibaigus ekstremaliai situacijai. Kadangi nežinome, kiek laiko tęsis privalomas ugdymo stabdymas, negalime tiksliai pasakyti kiek būtų mažinamas ugdymo mokestis. Apie galimą nuotolinį mokymą nuo kovo 30 dienos būsite informuoti asmeniškai savo grupės padagogų.

Prašome supratimo ir sąmoningumo.

http://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/informacija-del-naujojo-koronaviruso/svarbiausia-informacija

https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso