Koriukas – tai darželis, kuriam rūpi kiekvienas vaikas!

Mes kuriame tokį vaiko pasaulį, kuriame jis augtų sveikas, doras ir kūrybingas.

Siekiame, kad vaikas darželyje jaustųsi laimingas ir saugus, suprastas ir išklausytas, padrąsintas saviraiškai ir kūrybai.

Sudarome galimybę kiekvienam vaikui vystytis pagal jo tempą. Vaikai skatinami būti smalsūs ir nepriklausomi mokydamiesi, bei žaisdami.

Didelį dėmesį skiriame pasakų klausymui, susipažinimui su etnine kultūra. Mūsų ugdymo programa skatina vaikų savarankiškumą ir pasitikėjimą savimi, stiprina vaikų saviraišką.